• ПТ - Промишлена топлотехника - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

Годишна такса за докторска програма "ПМ"

Редовно обучение 

Държавна поръчка
ПТ - Промишлена топлотехника - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

  • 1,200.00лв.