• ЕСЕО - Електроснабдяване и електрообзавеждане  - Докторска програма - Държавна поръчка - Задочно обучение

Годишна такса за докторска програма "ЕСЕО" 

Задочно обучение 

Държавна поръчка
ЕСЕО - Електроснабдяване и електрообзавеждане - Докторска програма - Държавна поръчка - Задочно обучение

  • 900.00лв.