• ЕСЕО - Електроснабдяване и електрообзавеждане  - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

Годишна такса за докторска програма "ЕСЕО"

Редовно обучение 

Държавна поръчка
ЕСЕО - Електроснабдяване и електрообзавеждане - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

  • 1,100.00лв.