• "МИП"  Семестър 1 - Магистратура - Подготвително обучение (за завършилите специалностите от област "Технически науки")

Семестриална такса за Специалност "МИП" (за завършилите специалностите от област "Технически науки")

Платена форма 

Семестър 1  "МИП" Семестър 1 - Магистратура - Подготвително обучение (за завършилите специалностите от област "Технически науки")

  • 1,617.50лв.