• МТММ - Материалознание и технология на машиностроителните материали - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

Годишна такса за докторска програма "МТММ"

Редовно обучение 

Държавна поръчка
МТММ - Материалознание и технология на машиностроителните материали - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

  • 1,200.00лв.