• ММЕ - Машинознание и машинни елементи - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

Годишна такса за докторска програма "ММЕ" 

Редовно обучение 

Държавна поръчка
ММЕ - Машинознание и машинни елементи - Докторска програма - Държавна поръчка - Редовно обучение

  • 1,200.00лв.