Машиностроене и уредостроене

"ТТООС"  Семестър 3 - Магистратура

"ТТООС" Семестър 3 - Магистратура

Семестриална такса за Специалност "ТТООС" Държавна поръчкаСеместър 3  ..

470.00лв.

"ТТООС"  Семестър 3 - Магистратура

"ТТООС" Семестър 3 - Магистратура

Семестриална такса за Специалност "ТТООС" Платена форма Семестър 3  ..

1,794.00лв.

"ТТТ"  Семестър 3 - Магистратура

"ТТТ" Семестър 3 - Магистратура

Семестриална такса за Специалност "ТТТ" Платена форма Семестър 3  ..

891.00лв.

"ТТТ"  Семестър 3 - Магистратура

"ТТТ" Семестър 3 - Магистратура

Семестриална такса за Специалност "ТТТ" Платена форма Семестър 3  ..

1,773.00лв.

"ХПТ"  Семестър 3 - Магистратура

"ХПТ" Семестър 3 - Магистратура

Семестриална такса за Специалност "ХПТ" Платена форма Семестър 3 ..

891.00лв.

"ХПТ"  Семестър 3 - Магистратура

"ХПТ" Семестър 3 - Магистратура

Семестриална такса за Специалност "ХПТ" Платена форма Семестър 3  ..

1,773.00лв.

"ХПТТ" Kурс  2 Семестър 3

"ХПТТ" Kурс 2 Семестър 3

Семестриална такса за Специалност "ХПТТ" Държавна поръчка Курс 2 Семестър 3..

325.00лв.

"ХПТТ" Kурс  2 Семестър 4

"ХПТТ" Kурс 2 Семестър 4

Семестриална такса за Специалност "ХПТТ" Държавна поръчка Курс 2 Семестър 4..

325.00лв.

ММЕ - Машинознание и машинни елементи - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ММЕ - Машинознание и машинни елементи - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ММЕ" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

ММО - Метрология и метрологично осигуряване - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ММО - Метрология и метрологично осигуряване - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ММО" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

ММС - Металорежещи машини и системи - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ММС - Металорежещи машини и системи - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ММС" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

МСЛП - Машини и съоръжения за леката промишленост - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

МСЛП - Машини и съоръжения за леката промишленост - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "МСЛП" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

МТММ - Материалознание и технология на машиностроителните материали - Докторска програма - Палтено обучение - Самостоятелна форма

МТММ - Материалознание и технология на машиностроителните материали - Докторска програма - Палтено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "МТММ" Самостоятелна форма Платена форма..

3,452.00лв.

ПМ - Приложна механика - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ПМ - Приложна механика - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ПМ" Самостоятелна форма Платено обучение..

3,805.00лв.

ПТ - Промишлена топлотехника - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ПТ - Промишлена топлотехника - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ПТ" Самостоятелна форма Платено обучение..

3,805.00лв.

РМРИ - Рязане на материалите и режещи инструменти - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

РМРИ - Рязане на материалите и режещи инструменти - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "РМРИ" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

СМСМ - Строителна механика, съпротивление на материалите - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

СМСМ - Строителна механика, съпротивление на материалите - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "СМСМ" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

ТМ - Технология на машиностроенето - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ТМ - Технология на машиностроенето - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ТМ" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

ТММАЛ - Теория на механизмите, машините и автоматичните линии - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ТММАЛ - Теория на механизмите, машините и автоматичните линии - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ТММАЛ" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

ТТМ - Технология на текстилните материали - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

ТТМ - Технология на текстилните материали - Докторска програма - Платено обучение - Самостоятелна форма

Годишна такса за докторска програма "ТТМ" Самостоятелна форма Платена форма..

3,805.00лв.

Показани 261 от 280 | 405 (21 Страници)